Enkelt for deg å komme i gang

Vurderer du å selge bolig, hytte eller tomt?

Syll inn i skjema og få en uforpliktende verdivurdering i dag!

  Alt er enkelt når du kan det!

  Vi har solgt boliger for våre kunder siden 1986 og vi vet hva som skal til for at du skal bli fornøyd.

  Kombinasjonen dyktige meglere, anerkjent firmaprofil og effektiv markedsføring gir de beste forutsetninger for at du skal oppnå best mulig pris for din eiendom. Det er ikke likegyldig hvilke meglerselskap du velger som markedsfører av din eiendom. Vi tar også full kontroll over alle formaliteter i salgsprosessen.

  Vi gjør det enkelt for deg å komme i gang med salgsprosessen.

  Tips før salg av bolig

  Her kan du lese mer om salgsprosessen

  Befaring og vurdering av boligen

  Ta kontakt med oss og avtal en befaring. Finn frem all dokumentasjon du har og sett av god tid slik at megler kan se hele eiendommen og gi deg informasjon om salgsprosessen. Våre meglere har også inngående kunnskap om markedssituasjonen og vil med bakgrunn i dette gi deg en verdivurdering av bolig, hytte eller tomt.

  Oppdragsavtalen regulerer det meste

  Før en megler kan påta seg et salgsoppdrag så må må det inngås en skriftlig oppdragsavtale. Eiendomsmegler vil gjennomgå avtalen med deg. Her fremkommer også kostnadene knyttet til bruk av tjenesten og utlegg til markedsføring. Megler er pålagt å utarbeide et tilbud hvor totalprisen for tjenesten fremkommer samtidig som du vil få en verdivurdering som angir hva du kan forvente av salgsprisen. Det er strenge regler for hvordan n eiendomsmegler gjennomfører en avtale. Oppdragsavtalen har klare minimumskrav til innhold og regulerer også den juridiske delen av det som er avtalt mellom deg som selger og eiendomsmegleren.

  Når du inngår en oppdragsavtale med oss så er vi pliktige til å gjøre en identitetskontroll. Dette må dokumenteres selv om megler vet hvem du er.

  Eiendomsmeglere er også pålagt av Finanstilsynet å kontrollere pengestrømmer (forhindre hvitvasking av penger). Det innebærer at megler i noen tilfeller vil stille spørsmål om økonomi som kan oppfattes som personlig. Husk at megler har taushetsplikt.

  Planlegging er viktig

  Å selge en bolig, hytte eller tomt krever planlegging. Våre meglere utarbeider derfor tidlig en fremdriftsplan for å sikre en god gjennomføring.  Denne fremdriftsplanen vil gi deg en god indikasjon på tidslinjen du kan forvente deg. Noe av det første som skal på plass er å avtale møte takstmann og fotograf. Du vil få en god orientering om hvordan du forbereder seg til disse to møtene. Ingen vet bedre enn våre meglere hvordan boligen din bør presenteres. Derfor samarbeider vi med markedets beste fotografer.

  Kontroll på formaliteter

  God salgspris er viktig, samtidig er en våre viktigste oppgaver er å ha kontroll på alle formaliteter. Eiendomsmegler er pålagt å innhente et sett opplysninger om boligen. Dette står i eiendomsmeglingsloven samtidig som vi har en egeninteresse i å forebygge konflikter mellom kjøper og selger. Alle opplysninger som hentes inn gjennomgås, kontrolleres og i noen tilfeller tolkes (gamle servitutter etc.). Dersom vi avdekker uklarheter så søker vi aktivt å avklare dette før vi starter salget.

  Takstmann og fotograf

  Vi anbefaler at du setter av god tid til møtet med takstmannen og fotograf. Takstmannen trenger tilgang på all relevant skriftlig dokumentasjon om boligen. Det kan eksempelvis være kvitteringer, samsvarserklæringer, sertifikater og lignende.  Før fotografen kommer på besøk så vil vår megler gi deg både tips og råd om hva du bør gjøre i forkant. Vår megler vet best hvordan din bolig bør presenteres og deltar som hovedregel sammen med fotografen.

  Energimerking av boligen

  Energimerking har til hensikt å øke boligeier sin bevissthet om energieffektivisering. Målet er at blant annet at boligeier skal gjennomføre energibesparende tiltak samtidig som kjøper skal vite hvilke energiklasse boligen har. Derfor må alle som skal selge bolig energimerke boligen sin. Dette gjelder også for utleie. Vår megler hjelper deg gjennom denne prosessen.

  Markedsplan og markedsføringsmateriell

  Ingen ting skjer uten markedsføring. Vi kjenner markedet og vet hvordan vi skal skape interesse blant potensielle kjøpere. Effektiv og målrettet markedsføring gjør at vi finner den kjøperen som gir deg best betalt for ditt hus. Våre analyseverktøy kombinert med  god lokalkunnskap legger grunnlaget for alle våre markedstiltak. Dialog Eiendomsmegling kan tilby markedets desidert mest komplette markedsføringspakke.

  Vi registrerer daglig nye interessenter i vår database som allerede inneholder tusenvis av navn på potensielle kjøpere av din bolig. Vårt kundeoppfølgingssystem plukker automatisk ut potensielle kjøpere som har visst interesse for din boligtype dersom du velger å benytte oss.

  Dialog Eiendomsmegling kan gjennomføre smartsøk i Norges desidert største database over aktive boligsøkere (2,2 millioner unike brukere). Vi benytter markedets mest omfattende boligsøkeragent for å finne kjøpere til din eiendom uavhengig av hvor de bor i Norge og verden. Tjenesten leveres i samarbeid med finn.no og Schibsted som har tilgang på praktisk talt 100% av eiendomsmarkedet. Det innebærer blant annet at boligsøkere som er inne å ser på landets største nettaviser (vg.no, aftenposten, e24 + en rekke regionsaviser) får din boligannonse presentert på skjermen.

  Vi benytter alle relevante kanaler i vårt søk etter en god kjøper: finn.no, smartsøk, sosiale medier, utstillinger, lokalaviser nett, lokalaviser print, eget kunderegister mm.

  Den viktige visningen

  Visningen er en svært viktig del av salgsprosessen. Derfor vil det alltid være en eiendomsmegler fra oss på fellesvisinger. Vi erstatter aldri megler med en utenforstående visningsassistent.  Vår megler vil gi deg konkrete tips og råd om alt som er relevant. Det kan være hva som bør ryddes bort, styling og andre tiltak som gjør boligen mer attraktiv.

  Interessenter

  Alle interessenter er mulige kjøpere. Derfor er oppfølging av disse noe av det viktigste våre meglere gjør. Vi tror på personlig kontakt og bruker e-post og sms til å bekrefte det vi har blitt enige om.

  Budrunden

  Alt skal klaffe når budrunden starter. Det er da du opplever konsekvensene av meglers forarbeid i praksis. Alt blir dokumentert og som selger er det svært viktig at du er tilgjengelig for vår megler i gjennom hele budprosessen. Ofte er det mer enn pris som skal avklares. Budgiver kan ha forbehold som du må ta stilling til. Megler vil gi deg råd gjennom hele prosessen. Megler sjekker fortløpende finansiering der hvor det er mulig. Det er til slutt du som må ta ansvar og akseptere budet. Budrunden foregår skriftlig og det er strenge krav til dokumentasjon.

  Kontraktsmøte

  Kontraktsmøtet er viktig. I tillegg til å signere dokumenter så er dette en fin arena for selger og kjøper å møte hverandre før overtakelsen. Vi anbefaler derfor alltid partene om å ha personlig møter på megleres kontor. Det er megler som administrer og leder møtet. Dersom det ikke passer med oppmøte så har vi selvsagt digitale signeringsløsninger. Kontrakter og annen relevant informasjon sendes ut i god tid før kontraktsmøte slik at alle parter kan komme til møtet forberedt. Agenda for møtet er normalt en gjennomgang av kontraktens punkter og partenes rettigheter og plikter.

  Overtakelsen

  På overtakelsen møtes partene for overtakelse/eierskifte. Eiendomsmegleren har forut for overtakelsen avklart om kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inkludert omkostninger. Hovedformålet med overtakelsen er at partene besiktiger boligen sammen og overtakelsesprotokoll fylles ut og signeres. Husk å lese av strøm og vannmåler. Det samme gjelder for fjernvarme dersom det er installert. En av våre meglere vil som hovedregel være tilstede på overtakelsen.

  Oppgjør

  Det økonomiske oppgjøret foretas av Dialog Eiendomsmeglings oppgjørsavdeling. Når boligen er overtatt og skjøtet er tinglyst over på kjøper, kan det økonomiske oppgjøret igangsettes. Etter overtakelsen og ved utbetaling av oppgjøret mottar både kjøper og selger en oversikt over de økonomiske transaksjonene (oppgjørsoppstilling). VIKTIG: Vi kan ikke foreta oppgjør før skjøtet er tinglyst hos Statens Kartverk. Det innebærer at det kan ta inntil 10 arbeidsdager før vi kan gjennomføre oppgjøret og utbetale pengene.

  Evaluering 

  Dersom du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med den jobben vi har gjort så ønsker vi en tilbakemelding fra deg. Det gjør at vi kan rette eventuelle feil samtidig som vi kan bruke tilbakemeldingen din på å bli enda bedre. Tilbakemelding skjer til vår fagsjef. Trykk her.

  Markedets råeste smartsøk verktøy!

  Se videoen og la deg overbevise!

  Markedets mest omfattende smartsøk!

  Vi kan gjennomføre smartsøk i Norges desidert største database over aktive boligsøkere. Vi benytter markedets mest omfattende boligsøkeragent for å finne kjøpere til din eiendom uavhengig av hvor de bor i Norge og verden. Tjenesten leveres i samarbeid med finn.no og Schibsted som har tilgang på praktisk talt 100% av eiendomsmarkedet. Det innebærer blant annet at boligsøkere som er inne å ser på landets største nettaviser (vg.no, aftenposten, e24 + en rekke regionsaviser) får din boligannonse presentert på skjermen.