VÅRE LEDIGE STILLINGER

VI HAR PR. DATO LEDIGE STILLINGER I HØNEFOSS, DRAMMEN OG EIKER.

Ønsker du å jobbe i et selskap som tilbyr god tilgang på oppdrag og kanskje de beste lønnsbetingelsene  i bransjen?

Som en del av vårt team må du se verdien av å jobbe sammen med gode kolleger i et utpreget prestasjons miljø.

Vi har de siste årene lykkes med vår vekststrategi hvor lønnsomhet, teamarbeid og profesjonalitet er sentrale verdier.

VI SØKER EIENDOMSMEGLERE I HØNEFOSS, EIKER OG DRAMMEN

Økende oppdragsmengde gjør at vi nå ønsker å ansette en offensiv eiendomsmegler ved vårt kontor i Hønefoss. Vi er også på jakt etter gode kollegaer i Eiker og Drammen.

STILLINGSBERSKRIVELSE:

Du skal gjøre våre kunder så fornøyd at både du og selskapet blir anbefalt til venner og bekjente. Du liker å jobbe i et miljø med definerte servicemål og krav til faglig utførelse.  Dette er målsetninger som gjør at våre meglere leverer blant markedets beste tjenester. Du skal møte kunder på befaring, gjennomføre verdivurderinger, sende tilbud, inngå oppdragsavtaler, gi gode råd i bud runden og gjennomføre et kontrakts møte som blir husket som ryddig, profesjonelt og hyggelig.

Vi ønsker at våre ansatte har følgende personlige egenskaper:

  • Sterkt ønske om å skape gode resultater for kundene, seg selv og selskapet.
  • Kvalitetsbevisst og faglig interessert
  • Liker fornøyde kunder
  • Gjøre kollegene gode
  • Bidra positivt til et godt prestasjons preget arbeidsmiljø
  • God skriftlig og muntlig fremstillings evne
  • Stor arbeidskapasitet
Vi ønsker primært noen med erfaring, men nyutdannede kan også søke. Søkere som ikke oppfyller minstekravet til formell kompetanse for eiendomsmeglere vil ikke bli vurdert. Det vil si at søkere må ha bestått eiendomsmeglerstudiet eller være godkjent ihht overgangsordningen.

Vi har en policy der eiendomsmeglere har ordnede lønnsforhold med minstelønn og provisjon.

DIALOG EIENDOMSMEGLING
er i dag et av Buskeruds største og ledende eiendomsmeglerforetak med med hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer i Kongsberg, Eiker og Hønefoss. Selskapet ble etablert i 1986 har i dag 20 ansatte. Kjeden omsetter årlig ca 750 eiendommer med en eiendomsverdi på mer enn 2 milliarder kroner.

Dialog Eiendomsmegling har de siste årene befestet sin posisjon som den ledende prosjektmegleren i nedre Buskerud og vi har blant annet Vedal, Oxer, Vestaksen, PK, Konsmohus, Blinkhus, Selvaag, Union Eiendomsutvikling i vår portefølje. Nybygg og prosjekt megling er en viktig del av vår satsing og utgjør i dag en vesentlig del av vår aktivitet.

Selskapets grunnverdier er faglig dyktighet, markedsorientering og vi har en klar målsetting om å ta enda større markedsandeler i nedre Buskerud. Soliditet og lønnsomhet over tid viser at vår langsiktige strategi har vært vellykket.

Dialog Eiendomsmegling ansetter bare mennesker med et positivt menneskesyn og som har et ønske om aktivt å bidra til arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og moderne kontorfasiliteter.

Dersom du i tillegg setter pris på et hyggelig arbeidsmiljø med trivelige kollegaer så bør du absolutt sende oss en kortfattet søknad med CV.

Send oss i første omgang en kortfattet søknad med CV på e-post til personal@dialogeiendom.no

 

Søknadsfrist: Snarest