Ledig stilling EIENDOMSMEGLER

Ønsker du å jobbe i et selskap med god tilgang på oppdrag og ordnede lønnsforhold?
Som megler hos oss må du se verdien av å jobbe sammen med gode kollegaer i et utpreget prestasjons miljø.

Vi har de siste årene lykkes med vår vekststrategi hvor lønnsomhet, teamarbeid og profesjonalitet er sentrale verdier. Økende oppdragsmengde gjør at vi nå ønsker å ansette offensiv eiendomsmegler ved vårt kontor i Drammen og Hønefoss.

Vi ønsker primært noen med erfaring, men nyutdannede kan også søke.Søkere som ikke oppfyller minstekravet til formell kompetanse for eiendomsmeglere vil ikke bli vurdert. Det vil si at søkere må ha bestått eiendomsmeglerstudiet eller være godkjent ihht overgangsordningen.

DIALOG EIENDOMSMEGLING
er i dag et av Buskeruds største og ledende eiendomsmeglerforetak med med hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer i Kongsberg, Eiker og Hønefoss. Selskapet ble etablert i 1986 har i dag 28 ansatte. Kjeden omsetter årlig nesten 1000 eiendommer med en eiendomsverdi på mer enn 2 milliarder kroner.

Dialog Eiendomsmegling har de siste årene befestet sin posisjon som den ledende prosjektmegleren i nedre Buskerud og vi har blant annet Vedal, Oxer, Vestaksen, PK, Konsmohus, Blinkhus, Selvaag, Union Eiendomsutvikling i vår portefølje. Nybygg og prosjekt megling er en viktig del av vår satsing og utgjør i dag en vesentlig del av vår aktivitet.

Selskapets grunnverdier er faglig dyktighet, markedsorientering og vi har en klar målsetting om å ta enda større markedsandeler i nedre Buskerud. Vi er deleiet av Sparebanken Øst, noe som gir oss trygghet og betydelige synergieffekter. AAA rating for soliditet og lønnsomhet viser at vår langsiktige strategi har vært vellykket.

Dialog Eiendomsmegling ansetter bare mennesker med et positivt menneskesyn og som har et ønske om aktivt å bidra til arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og kontorplass i sentrum. Dersom du i tillegg setter pris på et hyggelig arbeidsmiljø så bør du absolutt sende oss en kortfattet søknad med CV.

Send oss i første omgang en kortfattet søknad med CV på e-post til personal@dialogeiendom.no

 

Søknadsfrist: Snarest