Ledig stilling

Selskapets grunnverdier er faglig dyktighet, markedsorientering og vi har en klar målsetting om å ta enda større markedsandeler i nedre Buskerud. Vi er deleiet av Sparebanken Øst, noe som gir oss trygghet og betydelige synergieffekter.

Som avdelingsleder bør du være en av avdelingens beste meglere. Du er strukturert, ambisiøs og arbeidsvillig. Du vil lykkes og du kommer dit gjennom å skape fornøyde kunder og et velfungerende team. Som avdelingsleder er du ansvarlig for avdelingens budsjettoppnåelse. Du kan vel så gjerne være ung og ambisiøs som eldre og erfaren.

I tillegg søker vi etter en offensiv eiendomsmegler til samme kontor.
Dialog Eiendomsmegling har god erfaring med å utvikle nyutdannede meglere og har et eget opplæringsprogram. Vi mottar derfor gjerne søknad fra deg som er eiendomsmeglerfullmektig.

For begge stillinger: Søkere som ikke oppfyller minstekravet til formell kompetanse for eiendomsmeglere vil ikke bli vurdert. Det vil si at søkere må ha bestått eiendomsmeglerstudiet eller være godkjent ihht overgangsordningen.

Alle søknader behandles strengt konfidensielt inntil annet er avtalt.

Om arbeidsgiveren

Ønsker du å være med på å utvikle vårt avdelingskontor i Kongsberg? Ønsker du å jobbe med nybygg/prosjektmegling?
Som ansatt hos oss må du se verdien av å jobbe sammen med gode kollegaer i et utpreget prestasjonsmiljø.
Nybygg og prosjektmegling er en viktig del av vår satsing og utgjør i dag en vesentlig del av vår aktivitet.
Dialog Eiendomsmegling har de siste årene befestet sin posisjon som den ledende prosjektmegleren i nedre Buskerud.
Vi har de siste årene lykkes med vår hvor lønnsomhet, teamarbeid og profesjonalitet er sentrale verdier.
En av våre medarbeidere avslutter sitt arbeidsforhold hos oss og vi ønsker derfor å ansette offensiv avdelingsleder ved vårt kontor i Kongsberg.

Om arbeidsgiveren
DIALOG EIENDOMSMEGLING
er i dag et av Buskeruds største og ledende eiendomsmeglerforetak med seks avdelinger lokalisert med hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer i Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen og Hønefoss. Selskapet ble etablert i 1986 har i dag 28 ansatte. Kjeden omsetter årlig ca 1000 eiendommer med en eiendomsverdi på mer enn 2,3 milliarder kroner.
Dialog Eiendomsmegling nedre Buskeruds største aktør på salg av større nybyggprosjekter og vi har blant annet Vedal, Oxer, Vestaksen, PK, Konsmohus, Blinkhus, Selvaag, Union Eiendomsutvikling i vår portefølje.

Vi har en klar målsetting om å ta enda større markedsandeler. AAA rating for soliditet og lønnsomhet viser at vår langsiktige strategi har vært vellykket.

Generelt: Du er proaktiv, serviceinnstilt og blid person som liker å ha kontakt med andre mennesker. Dialog Eiendomsmegling ansetter bare mennesker med et positivt menneskesyn og som har et ønske om aktivt å bidra til arbeidsmiljøet.

Send oss i første omgang en kortfattet søknad merket ledig stilling som eiendomsmegler. Søknad med CV sendes på e-post til personal@dialogeiendom.no

Alle søknader behandles strengt konfidensielt inntil annet er avtalt.

Kun søknader fra kandidater som tilfredsstiller finanstilsynets minstekrav til formell kompetanse vil bli behandlet.

Søknadsfrist: Snarest