Avdeling nybygg

Erfaring, kunnskap og gjennomføringsevne

Vi har i en årrekke vært nedre Buskeruds største prosjektmegler med over 2000 nyboligsalg de siste årene. Salg av nybygg er en kompleks prosess som krever både kunnskap, erfaring og prosjektledelse.

Dialog Eiendomsmegling har etablert en avdeling med nødvendig spisskompetanse og som har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle selskapets nyboligprosjekter. I tillegg har flere avdelinger skolerte prosjektledere. Inngående kjennskap til lovverk, kontraktsrett, offentlige prosesser og forbrukerrettigheter er helt nødvendig for å kunne levere en kvalitetssikret og trygg prosess for både utbygger og kjøper.

Nærhet til kunden er viktig og salget gjennomføres derfor alltid i samarbeid med den lokale avdelingen som sitter nærmest prosjektet.

Salgsprosessen i store nybyggprosjekter er ofte tidkrevende og har flere ulike faser som stiller krav til gjennomføringsevne og en langsiktig tankegang. Vår referanseliste viser at vi har både gjennomføringsevne og tillit blant vårt distrikts største utbyggere.

Dialog Eiendomsmegling avd. Nybygg består av følgende nøkkelpersoner:

Hovedkontor (Drammen):
Prosjektsjef: Geir Gundersen
Fagsjef: Helene Hoven Utengen
Prosjektassistent: Frode L. Nyhus

Øvre- og Nedre Eiker, Kongsberg:
Prosjektleder: Håvard Wilhelmsen

Ringerike:
Prosjektleder: Fredrik Hubert og Rasmus Sætrang

Her er et utvalg oppdragsgivere

Konsmo hus/Oxer Eiendom – Selvaag Bolig – Profier – Union Eiendomsutvikling – Vestaksen Eiendom – PK hus – Christensen Eiendom – Blinkhus Sigdal – OKK – Marienlyst Eiendom – ABC Eiendom Buskerud – Harakollen Utbygging AS  – Block Watne – Conceptor – Excentra Eiendom – Nordbohus – Ticon – Sparebanken Øst Eiendom – Sønderhellene AS – Sandnes Sparebank

Her finner du noen av prosjektene vi har i salg eller har solgt

Svanegangen, Drammen 150 leiligheter Vedal/Selvaag – Glassverket, Drammen 600 leiligheter og byhus Union Eiendomsutvikling – Opsahl Haven, 44 leiligheter Hokksund Overvik Utvikling AS, Grev Wedels Plass, Drammen 88 selveierleiligheter Oxer Eiendom –  Pålsøya Park 1-2-3-4 , Drammen 200 leiligheter Konsmo hus/Oxer – Harakollen Lerbergjordet, Hokksund 16 boliger Rippel Bygg as – Villa Capjon, Drammen 26 leiligheter Pilares Eiendom AS – Harakollen Terrasse, Hokksund 72 selveierleiligheter – Harakollsvingen, Hokksund 34 kjedede boliger, Mesterhus Dyrmyrskogen, Kongsberg 44 leiligheter PK eiendom –  Gartneriveien I, Hokksund 26 leiligheter Gartneriveien A/S – Stadionkvartalet 1- 2-3-4-5, Mjøndalen 175 leiligheter Vestaksen Eiendom Harakollen Panorama, Hokksund ca 250 boliger  Harakollen Boligutvikling AS – Gjerpenkollen Panorama, Drammen 100 leiligheter Gjerpenkollen AS – Elveparken II, Hokksund, 15 leiligheter  Profier – Tråkka Torg I og II, Krokstadelva 32 leiligheter Bjørn Myre Sport – Nøste Panorama, Lier 19 leiligheter Profier – Dyrmyrskauen I og II, Kongsberg 44 leiligheter Vestaksen /PK – Pir 7, Drammen 72 leiligheter Union Eiendomsutvikling – Stoppenkollen Terrasse, Lier 9 rekkehus Stoppenkollen Terrasse – Utsikten, Kongsberg 10 leiligheter Bøhmer – Sønderhellene Terrasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lier 120 leiligheter Sønderhellene AS – Bråtengården, Mjøndalen 28 Leiligheter Privat Dølabakkveien, Hokksund 12 Leiligheter Eiker Bolig AS, Smedkroken, Kongsberg 54 Leiligheter  PK hus, Toppløkka,  Kongsberg  30 hus  PK hus – Østebøneset, Risør 42 hytter Sandnes Sparebank, Utsikten 2, Lier 20 leiligheter Selvaag,  Marienlyst Park I – III, Drammen 120 leiligheter Marienlyst Eiendom,  Utsikten I, Lier 72 leiligheter Selvaag Nøste Terrasse II, Lier 7 leiligheter Profier – Åmot Senteret Terrasse  Åmot 7 leiligheter Åmotsenteret – Nøste Terrasse I  Lier 24 leiligheter Profier, Lier Panorama, Lier 20 leiligheter Conceptor, Sanatorieveien Terrasse, Drammen 62 leiligheter Christensen Eiendom, Hytter Branäs, Sverige 30 hytter/tomter Vestsjøen Eiendom – Stordammen Park  Konnerud 48 tomter Privat – Høytorget Terrasse, Drammen 45 leiligheter  Sparebanken Øst Eiendom – Torvhallen, Drammen 9 leiligheter Excentra Eiendom – Hattenveien, Mjøndalen 9 leiligheter Elso Invest AS – Bakketunet, Loesmoen 6 rekkehus Block Watne – Mælumenga, Åmot 8 leiligheter ABC Eiendom Buskerud AS – Høytorget, Drammen 45 leiligheter Ticon, Sagbukta brygge, Svelvik 26 eneboliger Nordbohus, Havna, Steinberg 20 eneboliger Block Watne, Underlia Terrasse, Drammen 30 leiligheter OKK, Prins Oscarsgate, Drammen 38 leiligheter Ticon