Avdeling nybygg

Erfaring, kunnskap og gjennomføringsevne

Vi har i en årrekke vært nedre Buskeruds største prosjektmegler med over 2000 nyboligsalg de siste årene. Salg av nybygg er en kompleks prosess som krever både kunnskap, erfaring og prosjektledelse.

Dialog Eiendomsmegling har etablert en avdeling med nødvendig spisskompetanse og som har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle selskapets nyboligprosjekter. I tillegg har flere avdelinger skolerte prosjektledere. Inngående kjennskap til lovverk, kontraktsrett, offentlige prosesser og forbrukerrettigheter er helt nødvendig for å kunne levere en kvalitetssikret og trygg prosess for både utbygger og kjøper.

Nærhet til kunden er viktig og salget gjennomføres derfor alltid i samarbeid med den lokale avdelingen som sitter nærmest prosjektet.

Salgsprosessen i store nybyggprosjekter er ofte tidkrevende og har flere ulike faser som stiller krav til gjennomføringsevne og en langsiktig tankegang. Vår referanseliste viser at vi har både gjennomføringsevne og tillit blant vårt distrikts største utbyggere.

Oppdragsgivere

Her er et utvalg oppdragsgivere