Skal du kjøpe bolig, hytte eller tomt?

Registrer deg i vårt boligsøkerregister

Skal du kjøpe bolig, hytte eller tomt?

Registrer deg i vårt boligsøkerregister  Vurderer du å kjøpe?

  Dialog Eiendomsmegling er et av distriktets største melgerforetak og har siden 1986 solgt titusenvis av boliger, hytter og tomter. En eiendomshandel skal være trygg, og vår holdning er at grundighet, faglig dyktighet, etikk, og respekt for lover og forskrifter er en konkurransefordel.

  Dialog Eiendomsmegling er medlem av bransjeorganisasjonen Eiendom Norge og driver med konsesjon fra Finanstilsynet. Vi jobber kontinuerlig jobber med kvalitetheving, kundetilfredshet og etterlevelse de til en hver tids reguleringer som gjelder for vår bransje.

  Kjøp av bolig er ofte den største og viktigste økonomiske transaksjonen vi gjør her i livet. Vi har har på våre nettsider forsøkt å gi deg noen svar på spørsmål du måtte ha samtidig som vi gir noen gode råd. I tillegg til dette kan vi anbefale deg sidene til Eiendom Norge og Finanstilsynet.

  Vi har fagfolk med lang erfaring og god kompetanse på alle våre avdelingskontorer. Ring oss gjerne dersom du trenger råd i forhold til kjøp bolig, hytte eller tomt.

  Her er noen tips for deg som er på boligjakt:

  Sett opp et budsjett

  Bestem deg på forhånd hvor mye du vil og kan bruke på kjøp av bolig. Gå gjerne på visninger hvor prisantydningen er litt lavere enn ditt budsjettet.

  Visning

  Skaff deg finasieringsbevis fra banken før du går på visning. Som kjøper har du undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig og det er derfor viktig å foreta en grundig gjennomgang av boligen før du eventuelt legger inn bud. Dette gjelder selve boligen, men ikke minst de opplysningene du finner i prospektet, taksten, egenerklæringen osv. Bruk god tid på visningen. Negative forhold som er opplyst om på forhånd eller er synlige utgjør sjelden en mangel du kan reklamere på i ettertid.

  Nye eller endrede opplysninger – som ikke fremgår skriftlig

  Får du kjennskap til negative forhold som ikke står i prospektet, kan du ofte bli møtt med bekreftende opplysninger fra megler eller selger. Som kjøper overtar du risikoen for feil som du har fått opplyst om. Det er derfor viktig å sørge for at slike bekreftende opplysninger kan dokumenteres i ettertid. Be derfor om en skriftlig bekreftelse på den informasjon du eventuelt får muntlig. Send gjerne en e-post som gjengir det som er sagt på visning og be om en bekreftelse på at dette stemmer. Det er viktig å være klar over at selger ikke har en tilsvarende undersøkelsesplikt, men er forpliktet til å informere om alle feil han/hun kjenner til. Huske at brukte boliger ikke sjelden er helt feilfrie og de ulike bygningsdeler har en gitt levetid.

  Bud

  Når du har satt deg grundig inn i objektet, er det tid for budgivning. Gi megler en mulighet til å formidle budet til selger, som også trenger litt tid på å vurdere budet ditt. Husk at du er bundet av budet inntil det er avslått av selger, eller gått ut på tid. Det er derfor viktig at du ikke legger inn flere bud av gangen. Det er krav om at ethvert bud skal være skriftlig. Det er fullt mulig å ta forbehold i budet. Er du usikker på om det nye badet er i henhold til våtromsnormen, eller du ikke får noe klart svar på om arbeider er utført av en ufaglært, så ta forbehold om dette i budet.

  Aksept

  Hvis selger aksepterer budet ditt, er bindende avtale kommet i stand. Du kan ikke trekke deg fra avtalen etter at selger har akseptert budet. Signering av skriftlig kontrakt er den formelle bekreftelsen på at avtale er inngått mellom partene.

  Kontrakt

  De fleste benytter en standardkontrakt, men det er likevel viktig å lese igjennom denne, helst før selve kontraktsmøtet. Har du tatt forbehold, eller forhandlet frem vilkår som ikke fremgår av selve kontrakten, så be om å få det med. Det hjelper sjelden å henvise til hva som ble snakket om, sørg for å få det som er avtalt inn i selve kontraktsdokumentet.

  Overtakelse

  Når det avtalte overtakelsestidspunktet er kommet, er det tid for å gjennomgå boligen på nytt. Når selger har fjernet tepper, møbler og skap, kan det være forhold som blir synlige som var umulig å avdekke på visningen. Skal du klage på feil som oppdages på overtakelse, så husk å noter dette på overtakelsesprotokollen. Du har også mulighet til å holde tilbake et beløp, som du mener tilsvarer utbedring av den eller de feil du har funnet. Husk at kjøpesummen uansett skal innbetales til megler og at tilbakeholdet normalt gjøres på meglers klientkonto. Viser det seg at feilen ikke utgjør noen mangel, kan selger gjøre krav på forsinkelsesrenter. Selger kan imidlertid ikke nekte å utlevere nøkler, dersom det er uenighet om hvorvidt det er feil ved boligen.

  Reklamasjon

  Avdekker du feil etter at boligen er overtatt, bør du reklamere overfor selger og selgers eierskifteforsikring. Dialog Eiendomsmegling anbefaler kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Har du tegnet slik forsikring vil du får bistand til reklamasjonsprosessen. Det er viktig å reklamere så snart du oppdager feilen, da reklamasjonsfristen er «innen rimelig tid». Rettspraksis setter relativt snevre grenser for hva som er innenfor, så det er grunn til å reagere så snart som mulig. Husk at du kan sende en foreløpig reklamasjon, før du har hatt fagfolk til å se nærmere på problemet, og før du vet om dette er vesentlig nok til å reklamere på. Det er bedre å trekke en reklamasjon, enn å bli avvist med at kravet er for sent fremsatt. Selger har etter avhendingsloven rett til å utbedre feilen, så du bør under normale omstendigheter ikke selv reparere feilen før du har fått svar fra selger. I de fleste tilfeller har selger tegnet eierskifteforsikring.