Prosjekter

Bykvartalet

Hagehuset Borettslag

Solsiden

Peter Kolstadsvei, Åssiden

Pålsøya Park 1-2-3-4-5

Glassverket

Havna Steinberg

Svanegangen

Solberg Panorama

Grev Wedels Plass

Harakollen Terrasse

Villa Capjon

Stadionkvartalet 1- 2-3-4-5

Pir 7

Nøste Panorama

Harakollen Lerbergjordet

Harakollsvingen

Dyrmyrskogen

Gartneriveien I

Harakollen Panorama

Gjerpenkollen Panorama

Elveparken II

Tråkka Torg I og II

Dyrmyrskauen I og II

Stoppenkollen Terrasse

Utsikten

Sønderhellene Terrasse 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bråtengården

Dølabakkveien

Smedkroken

Toppløkka

Østebøneset

Utsikten 2

Marienlyst Park I – III

Utsikten I

Nøste Terrasse II

Åmot Senteret Terrasse

Nøste Terrasse I

Lier Panorama

Sanatorieveien Terrasse

Hytter Branäs

Stordammen Park

Høytorget Terrasse

Torvhallen

Hattenveien

Bakketunet

Mælumenga

Høytorget

Sagbukta brygge

Havna

Underlia Terrasse

Prins Oscarsgate