VI SØKER ETTER EIENDOMSMEGLER

DIALOG EIENDOMSMEGLING er i dag et av Buskeruds største og ledende eiendomsmeglerforetak med seks kontorer lokalisert med hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer i Hokksund, Mjøndalen, Kongsberg, Hønefoss og Sandvika. Vi omsetter årlig ca 1000 eiendommer til en markedsverdi av over 2,3 milliarder kroner.

Dialog Eiendomsmegling er en betydelig aktør på salg av større nybyggprosjekter og har blant annet Selvaag, Union Eiendomsutvikling,  Conceptor, Profier, Bøhmer og PK hus i sin portefølje.

Selskapets grunnverdier er faglig dyktighet, markedsorientering og vi har en klar målsetting om å ta enda større markedsandeler i nedre Buskerud. Vi er deleiet av Sparebanken Øst, noe som gir oss trygghet og betydelige synergieffekter.

Vi søker eiendomsmegler til vårt hovedkontor i Kongsberg og Hokksund. Det kan også være aktuelt å ansette en eiendomsmegler ved vårt kontor i Hønefoss.

Generelt: Du er proaktiv, serviceinnstilt og blid person som liker å ha kontakt med andre mennesker. Dialog Eiendomsmegling ansetter bare mennesker med et positivt menneskesyn og som har et ønske om aktivt å bidra til arbeidsmiljøet. 

Send oss i første omgang en kortfattet søknad merket ledig stilling som eiendomsmegler. Søknad med CV sendes på e-post til personal@dialogeiendom.no

Alle søknader behandles strengt konfidensielt inntil annet er avtalt. 

Kun søknader fra kandidater som tilfredsstiller finanstilsynets minstekrav til formell kompetanse vil bli behandlet.

Søknadsfrist: Snarest